Ανακοίνωση-Συντονιστικής 1-10-2021 – Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Αμαλιάδας – Κατάργηση των λειτουργούντων τέως Υποθ/κείων Αμαλιάδας και Λεχαινών

ΘΕΜΑ:  Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Αμαλιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτ. Ελλάδας – Κατάργηση τ. Υποθηκοφυλακείων Αμαλιάδας και Λεχαινών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, Δελτίο Τύπου του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με το οποίο ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Αμαλιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας, μετά την κατάργηση των τέως Υποθηκοφυλακείων Αμαλιάδας και Λεχαινών, και δίνονται πληροφορίες για το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού, την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα έντυπα του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς και την καταβολή μέσω τραπέζης των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας