Ανακοίνωση Συλλόγου 5-10-2021 – Έναρξη εφαρμογής myDATA

ΘΕΜΑ: Έναρξη εφαρμογής myDATA

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας διαβιβάζουμε ενημερωτικό κείμενο της φορολογικής συμβούλου του Συλλόγου μας λογιστικής εταιρείας COMPUTAX για την έναρξη εφαρμογής myDATA. Στο σημείωμα αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης της σχετικής υποχρέωσης, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και παρέχονται σχόλια.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης