Ανακοίνωση Συντονιστικής 6-10-2021 – Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Καρπενησίου

ΘΕΜΑ:  Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Καρπενησίου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας – Κατάργηση τ. Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Καρπενησίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, έγγραφο του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 388/2021) , με το οποίο ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Καρπενησίου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας, μετά την κατάργηση των τέως Υποθηκοφυλακείου Καρπενησίου, και δίνονται πληροφορίες για το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού, και των τρόπων πληρωμής των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας