ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΓ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ