ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡ 2 ΠΑΡ 6 ΕΔ Γ Ν.2308-1995