Ανακοίνωση για ηλεκτρονική εφαρμογή δήλωσης φόρου υπεραξίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 16-05-2014, η ηλεκτρονική εφαρμογή δήλωσης φόρου υπεραξίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων θα δέχεται δηλώσεις φόρου υπεραξίας, μηδενικές ή αρνητικές —- ήτοι υπαγόμενες στις περιπτώσεις είτε του άρθρου 72 περ.26 Ν.4172/2013 («…Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. αφορά δικαίωμα το οποίο αποκτήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται μηδενική…») είτε του άρθρου 41 παρ.4 του ίδιου Νόμου («…Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, «η εν λόγω υπεραξία θεωρείται μηδενική»—- για μεταβιβαστικά συμβόλαια που έχουν συνταχθεί από την 1 Μαΐου και εφεξής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης