ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡ 5 Ν.2308-95 ΓΙΑ ΟΤΑ ΒΡΟΥΧΑ,ΛΟΥΜΑ,ΣΚΙΝΙΑ ΤΟΥ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ