ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25.10.2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
email: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  25 Οκτωβρίου 2021

                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η                                            

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Την Τετάρτη  27 Οκτωβρίου  2021 θα γίνει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων (μηνός Νοεμβρίου) σε  παλαιούς συνταξιούχους, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το Μάιο του 2016 κι έλαβαν τον περασμένο Σεπτέμβριο αναδρομικά λόγω της αλλαγής των ποσοστών αναπλήρωσης για τα πάνω από 30 έτη ασφάλισής τους.

Οι αυξήσεις έρχονται σε εφαρμογή του νόμου Βρούτση (Ν. 4670/2020) μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους. Με βάση τον νόμο, η πληρωμή των αυξήσεων για τους παλαιούς συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις. Οι πρώτες δύο δόσεις (που αφορούν το 2020 και το 2021) θα ενσωματωθούν στις συντάξεις τους του μηνός Νοεμβρίου.

Σε σύνθετες περιπτώσεις συνταξιούχων,  που  χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας, που επίσης λάμβαναν σύνταξη προ του Μαΐου 2016, ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους  πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους 2021. Από αυτούς τελικά θα πληρωθούν αναδρομικά  όπως και όσοι θα λάβουν την Τετάρτη τις αυξήσεις,όσοι πληρούν τις τρεις  παρακάτω προϋποθέσεις :

Εχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.

Εχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το Μάιο του 2016.

Διατηρούν μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά.

Συνταξιούχοι με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης που  διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά και γι’ αυτό δεν έλαβαν αναδρομικά, δεν θα λάβουν και αυξήσεις, καθώς με αυτά τα ποσά καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος από την προσωπική τους διαφορά.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση