Εγκύκλιος Συντονιστικής 62/2021 – Γνωμοδότηση ΝΣΚ128/2021 (αποδοχές κληρονομιάς σε κυρωμένο δασικό χάρτη)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 128/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 4-5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 128/2021 γνωμοδότησή του, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το ΝΣΚ γνωμοδότησε, ότι οι συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας που αφορούν σε εκτάσεις του κυρωμένου δασικού χάρτη είτε με χαρακτήρα δασικό είτε με χαρακτήρα μη δασικό, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πράξεων των παρ.4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 ως ισχύει, με συνέπεια να απαιτείται και για αυτές η επισύναψη των αναφερομένων στις παραγράφους αυτές πιστοποιητικών και η μνεία του περιεχομένων τους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας