Ανακοίνωση για σύστημα ηλεκτρονικής εφαρμογής Φόρου Υπεραξίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά από την πρώτη ημέρα κανονικής λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής Φόρου Υπεραξίας, εμφανίσθηκαν κάποιες δυσλειτουργίες του, όσον αφορά αναρτήσεις δηλώσεων Φ.Υ. από συμβολαιογράφο μέλος συμβολαιογραφικής εταιρείας. Τα προβλήματα αυτά, όπως μας πληροφόρησαν εντεταλμένοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εντός των επόμενων ωρών θα αποκατασταθούν. Κατά συνέπεια οι συνάδελφοι μέλη εταιρειών, που υπέγραψαν συμβόλαιο χθες Δευτέρα 5 Μαΐου , θα πρέπει τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες σήμερα και πάντως μέχρι τις 24.00, να αναρτήσουν τις οικείες δηλώσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή Φόρου Υπεραξίας.

Εξάλλου οι ηλεκτρονικές δηλώσεις Φ.Υ. (αρνητικές ή με μηδενικό φόρο) για συμβόλαια, που έχουν συνταχθεί τις προηγούμενες ημέρες, για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία για την ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή και δεν γίνονται δεκτές από το σύστημα, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με νέα μεταβατική ρύθμιση.

Τέλος προβλήματα καταβολής του παρακρατηθέντος Φόρου Υπεραξίας σε υποκαταστήματα Τραπεζών, οφείλονται σε μη (ενδοτραπεζική) ενημέρωση υποκαταστημάτων τραπεζών για τις υποχρεώσεις τους από την Πολ.1121. Στις περιπτώσεις αυτές να συστήνεται η άμεση ενημέρωσή τους από την Κεντρική τους Διοίκηση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης