Αναβολή Διοικητικού Συμβουλίου 6 Μαΐου 2014

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Έκτακτη επιτακτική υπηρεσιακή απασχόληση, καθιστά αναγκαία την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου, για την επόμενη Τρίτη 13-5-2014 και την ίδια ώρα. Προς το σκοπό αυτό θα σας κοινοποιηθεί νέα πρόσκληση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης