Ανακοίνωση Συλλόγου-Ενημέρωση για συνεδρίαση ΣΕΣΣΕ-1.11.2021

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. της 1ης.11.2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Από σήμερα ξεκινά ένας νέος κύκλος ενημέρωσής σας, σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες συνεδριάσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, με συνοπτική αναφορά στα θέματα εκάστης ημερήσιας διάταξης και τις ληφθείσες αποφάσεις.

Σας γνωστοποιούμε λοιπόν ότι, τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, με θέματα:

1-)        Τοπική αρμοδιότητα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών,

2-)        Βεβαίωση ΤΑΠ

3-)        Ε-Φάκελος-ηλεκτρονική συλλογή εγγράφων για κατάρτιση δικαιοπραξιών

4-)        Παρατηρήσεις για το MyProperty,

5-)        Εξετάσεις συμβολαιογράφων.

6-)        Άϋλο συναινετικό διαζύγιο-Μεγαρόσημα.

Μετά τη σχετική ενημέρωση και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, αναφορικά με τα πεπραγμένα της ανωτέρω συνεδρίασης, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση προς πληρέστερη πληροφόρησή σας.

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης