Εγκύκλιος Συντονιστικής 53/2014 – Σεμινάριο κατάρτισης συμβολαιογράφων στο Βουκουρέστι

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης-εκπαίδευσης για τους συμβολαιογράφους «Η Ευρώπη για τους Συμβολαιογράφους–Οι Συμβολαιογράφοι για την Ευρώπη» (The “Europe for Notaries – Notaries for Europe” training programme) (σχετική η εγκύκλιος 44/6-9-2013) η Ελληνική Συμβολαιογραφία συμμετέχει, μαζί με τη Βουλγαρική, την Ουγγρική, τη Ρουμανική Συμβολαιογραφία καθώς και συναδέλφους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στο δεύτερο σεμινάριο που θα διοργανωθεί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 22 και 23 Μαΐου 2014 στον σύγχρονο συνεδριακό χώρο “Auditorium Pallady”.

Το διήμερο σεμινάριο κατάρτισης θα επικεντρωθεί τόσο σε θεωρητικές όσο σε πρακτικές πλευρές του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ειδικότερα σε θέματα κληρονομικού Δικαίου με την εναρμόνιση και εφαρμογή του πρόσφατου κανονισμού της Ε.Ε. για την κληρονομική διαδοχή (την πρώτη μέρα) καθώς και σε θέματα υπαρχόντων και μελλοντικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών του Οικογενειακού Δικαίου καθώς και σε θέματα που αφορούν στις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων (τη δεύτερη μέρα).

Στο σεμινάριο θα υπάρχει μετάφραση στην αγγλική και ρουμανική γλώσσα αλλά υπάρχει η δυνατότητα ανάλογα με τη συμμετοχή από τις υπόλοιπες χώρες να κανονιστεί μετάφραση και σε άλλες δύο γλώσσες. Αν λοιπόν η ελληνική συμμετοχή είναι μεγάλη, θα ληφθεί μέριμνα από τους διοργανωτές για μετάφραση και στην ελληνική γλώσσα.

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής στο σεμινάριο. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση rei@unnpr.ro τη φόρμα συμμετοχής που σας αποστέλλεται συνημμένη. Το κόστος μετάβασης/επιστροφής και διαμονής στο Βουκουρέστι βαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα.

Οι εγγραφές για το σεμινάριο έχουν αρχίσει και σταματούν στις 21 Μαΐου 2014, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα

Σας αποστέλλεται συνημμένος ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4/7/2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης