Εγκύκλιος Συντονιστικής 52/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1124/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1124/29-4-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Τμήμα Α΄), με θέμα: «Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Γ.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης