Ταμείο Νομικών ανταποδοτική σύνταξη

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών QUALEX και καθίσταται επίκαιρο λόγω της σκέψης που υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας περί κατάργησης του υπολογισμού της αναλογικής εισφοράς 9% στην ανταποδοτική σύνταξη  των συμβολαιογράφων