Εγκύκλιος Συντονιστικής 66/2021- Διευκρινίσεις ΔΧ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των παρ. 4-5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 128/2021 γνωμοδότηση του ΝΣΚ  για τις αποδοχές κληρονομίας, διευκρινίζεται ότι οι διατυπώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 στις συμβολαιογραφικές πράξεις εφαρμόζονται μόνον όταν τα ακίνητα, στα οποία αφορούν οι πράξεις, περιλαμβάνονται στο κυρωμένο δασικό χάρτη.

Σημειώνεται ότι ως προς την εφαρμογή των διατυπώσεων των παρ.4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχών κληρονομίας αναμένεται εγκύκλιος /οδηγία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την οποία και θα ενημερωθείτε άμεσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας