Επείγουσα Ανακοίνωση – Ηλεκτρονική Εφαρμογή Φόρου Υπεραξίας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ήδη αργά σήμερα το βράδυ τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του φόρου υπεραξίας ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος θα δοθεί προτεραιότητα στους συναδέλφους, που ήδη έχουν συντάξει συμβόλαια με μηδενική ή αρνητική υπεραξία από πλάνη ή λανθασμένες υποδείξεις ανεύθυνων.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε:

  1. Να μην υπογράψετε συμβόλαια μέχρι και την Παρασκευή 2-5-2014.
  2. Σας αποστέλλουμε τις σχετικές οδηγίες , με την παράκληση να μην κάνετε χρήση της ένδειξης της εφαρμογής «Προσωρινή Αποθήκευση», η οποία και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος.
  3. Η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος με τη δυνατότητα υποδοχής ταυτόχρονα πολλών χρηστών θα αρχίσει την επόμενη Δευτέρα 5-5-2014.
  4. Από την ίδια διεύθυνση θα εγκατασταθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και η εφαρμογή λήψης της φορολογικής ενημερότητας με διαφορετική μεθοδολογία .

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δ.Βλαχάκης