Ανακοίνωση σχετικά με αποχή

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση των κανονιστικών ρυθμίσεων και ερμηνευτικής εγκυκλίου αντίστοιχα σε εκτέλεση του ν.4254/2014 για την φορολογία υπεραξίας, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κατά την από 28-04-2014 συνεδρίασή της αποφάσισε τη λήξη της αποχής από τη σύνταξη συμβολαίων αγοραπωλησίας υπαγόμενων στη φορολογία υπεραξίας, αμέσως μετά τη θέση σε λειτουργία της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει εντός των προσεχών 48 ωρών.

Σημειώνεται ότι πριν τη λειτουργία της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής ναι μεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης φόρου υπεραξίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πλην όμως δεν υπάρχει δυνατότητα υπογραφής συμβολαίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης