Εγκύκλιος Συντονιστικής 51/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1122/28-4-2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1122/28-4-2014 με θέμα: « Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41, 43, 61, της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62, της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα.»

Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερη προσοχή για την ανάγνωση τόσο των γενικών διατάξεών της όσο και των επιμέρους παραδειγμάτων για το λόγο ότι αναθεωρούν σε μεγάλο βαθμό ερμηνευτικές απόψεις που έχουν εκφραστεί από τη δημοσίευση του ν.4254/2014 μέχρι και σήμερα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης