Ανακοίνωση Συντονιστικής Διαδικτυακή ενημέρωση από γερμανική αντιπροσωπεία – 30.11.2021

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή ενημέρωση για την ψηφιοποίηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος – εμπειρία και απόψεις της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, η διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα «Η ψηφιοποίηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος» από εκπροσώπους της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας. Στην ενημέρωση παρέστησαν ο κ. Jens Bormann, Πρόεδρος της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας, η κα Nadja Danninger, o κ. Max Wosgien , ο κ. Andreas Bosch, εκπρόσωποι της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας, καθώς και ο κ. Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. & Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., ο κ. Ιωάννης Παππάς, Πρόεδρος Σ.Σ. Εφετείου Ιωαννίνων,  ο κ. Θεόδωρος Χαλκίδης Γενικός Γραμματέας Σ.ΣΕ.Α.Π.Α.Δ. και οι κ.κ. Χρήστος Δανιάς, Πάνος-Οράτιος Κουτάς και Νικόλαος Παπαθέου μέλη του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..

Η εξ αποστάσεως σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και η εν γένει ψηφιοποίηση, μεταξύ άλλων, και των νομικών επαγγελμάτων αποτελεί ένα καίριο θέμα, στο οποίο η Ελληνική Συμβολαιογραφία οφείλει να δώσει άμεσα τις δικές της απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ευρωπαϊκές εξελίξεις όσο και την ελληνική πραγματικότητα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας