Εγκύκλιος Συντονιστικής 50/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1119 & 1121 2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε τις:

ΠΟΛ 1119/25.4.2014 με θέμα: «Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν.4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας)».

και ΠΟΛ 1121/25.4.2014 με θέμα: Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από το φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους.

Αναμένεται άμεσα η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης