Πρόσκληση ΔΣ 29/04/14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα φόρου υπεραξίας ενόψει της έκδοσης των κανονιστικών αποφάσεων σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου 4254/2014

2-) Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για τις εξελίξεις στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα του Ε.Τ.Α.Α.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης