ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΑΔΕ

ΘΕΜΑ: «Εγχειρίδιο οδηγιών της ΑΑΔΕ σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση φόρου δωρεών, γονικών παροχών (συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις αναφορικά με την ηλεκτρονική δήλωση φόρου δωρεών, γονικών παροχών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δήλωση φόρου δωρεών, γονικών παροχών καθίσταται υποχρεωτική από τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

 

 Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας