Αίτημα ΣΕΣΣΕ για παράλληλη παράταση ισχύος των ισχυουσών αντικειμενικών αξιών