Ανακοίνωση Συντονιστικής 21-12-2021 – Αίτημα ΣΕΣΣΕ για παρατάσεις αντικειμενικών αξιών, βεβαιώσεων μηχανικών και βεβαιώσεων ΤΑΠ μέχρι και 31-1-2022.

ΘΕΜΑ: «Αίτημα της ΣΕΣΣΕ για παράλληλη παράταση των ισχυουσών αντικειμενικών αξιών, των βεβαιώσεων των μηχανικών  του άρθρ. 83 παρ. 1 ν. 4495/2017 και των βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ μέχρι 31/1/2022»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 497/20-12-2021 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με αίτημα για παράλληλη παράταση των ισχυουσών αντικειμενικών αξιών, των βεβαιώσεων των μηχανικών  του άρθρ. 83 παρ. 1 ν. 4495/2017 και των βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ μέχρι 31/1/2022. Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε και προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας