Ανακοίνωση Συντονιστικής 23-12-2021 – Παράταση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου

ΘΕΜΑ: «Παράταση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου / διηρημένης ιδιοκτησίας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι άμεσα, θα σας κοινοποιήσουμε σχετική διάταξη νόμου, με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης μεταβιβαστικών πράξεων και πράξεων σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα (με ή χωρίς κτίσμα), με μόνη την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού του άρθρ. 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), χωρίς το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου / διηρημένης ιδιοκτησίας.

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας