Ανακοίνωση Συντονσιτικής-27.12.21-Υπολογισμός ΦΜΑ-συμβόλαια 1.1.2022 έως 31.1.2022

ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως, ήδη έχετε ενημερωθεί με την από 16.12.2021 σχετική ανακοίνωση της ΣΕΣΣΕ, στο άρθρο 49 Ν.4876/2021 (Α΄251) για τον υπολογισμό φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1η.1.2022 έως 31η.1.2022, ορίζεται ότι σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Χρόνια Πολλά με Υγεία

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας