Ανακοίνωση Συλλόγου-Ανακήρυξη υποψηφίων συμβούλων-αρχαιρεσίες 9 & 10.1.2022

Ανακηρύσσουμε ως μεμονωμένους υποψηφίους Συμβούλους (άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 36/1999), για τις αρχαιρεσίες για τη συμπλήρωση μίας (1) κενής θέσης συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που θα διενεργηθούν την 9η και 10η Ιανουαρίου 2022, τους κατωτέρω και κατ’ αλφαβητική σειρά, οι οποίοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 του Π.Δ. 36/1999).

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (μεμονωμένοι)

Γιαννόπουλος Ελευθέριος του Γεωργίου

Κορομπέλη Λαμπρινή του Νικολάου

Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο