Ανακοίνωση Συλλόγου 30-12-2021 – Λειτουργία ταμείου και λογιστηρίου 3.1.2022

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,                                

Σας ενημερώνουμε ότι, τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022, η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου και το λογιστήριο δεν θα λειτουργήσουν λόγω κλεισίματος λογιστικής χρήσης έτους 2021.

     Από την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022, όλες οι εργασίες των οικονομικών υπηρεσιών του Συλλόγου θα διεκπεραιώνονται κανονικά. 

             Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                        
Γεώργιος Ρούσκας  

 Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Χαλκίδης