Διαβίβαση επιστολών Ελευθερίου Γιαννόπουλου και Λαμπρινής Κορομπέλη, υποψηφίων συμβούλων στις εκλογές 9-10/1/2022»

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση επιστολών Ελευθερίου Γιαννόπουλου και Λαμπρινής Κορομπέλη, υποψηφίων συμβούλων στις εκλογές 9-10/1/2022»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας διαβιβάζουμε για να λάβετε γνώση, εν όψει των επερχόμενων εκλογών για την ανάδειξη ενός συμβούλου του Συλλόγου μας, τις επιστολές των δύο (2) υποψηφίων, Ελευθερίου Γιαννόπουλου (συμβολαιογράφου Νίκαιας) και Λαμπρινής Κορομπέλη (συμβολαιογράφου Αθηνών).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας