Ανακοινώσεις 10.1.2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4

10678  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565

email: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  10 Ιανουαρίου  2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε ότι,

1.Σε εφαρμογή σχετικής πρόβλεψης τόσο στον  Νόμο 4387/2016 όσο και στον Νόμο 4670/2020 υπεγράφη πριν λίγες ημέρες εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την οποία, όταν ένας ασφαλισμένος δικαιούται περισσότερες της μιας συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία  (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου),του χορηγείται μία μόνο εθνική σύνταξη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει (μεμονωμένα ή ως άθροισμα εθνικών συντάξεων από διαφορετικές αιτίες) το ανώτατο όριο  μιας πλήρους  εθνικής σύνταξης  (384 ευρώ).

Η νέα αυτή εγκύκλιος αφορά μόνο όσους ασφαλισμένους βγουν στη σύνταξη από την 1η Ιανουρίου 2022  και μετά και δεν έχει αναδρομική ισχύ  και

2.Από  σήμερα (10 Ιανουαρίου 2022) λειτουργεί η επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης  (ΤΕΚΑ)  teka.gov.gr.

                                                            Μ ε    τ ι μ ή

        Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση