Εγκύκλιος Συντονιστικής 10η- Ηλεκτρονική Δήλωση Δ2 μετά την ανάρτηση

ΘΕΜΑ: «ΜΟΝΟΝ στα υπό κτηματογράφηση ακίνητα του Δήμου Αθηναίων η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης Δ2 του Ν.2308/1995 μετά την έναρξη της Ανάρτησης για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ.ΝΔ 0203/2202887/19.01.2021 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης Δ2 του Ν.2308/1995 μετά την έναρξη της Ανάρτησης για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις, ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων.

Στο ίδιο ως άνω έγγραφο του Φορέα υπενθυμίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων των υπόλοιπων υπό κτηματογράφηση περιοχών της Χώρας για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την ανάρτηση είτε μέσω των οικείων Γραφείων Κτηματογράφησης είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς το οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης, το email του οποίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Φορέα στην «Αναζήτηση Περιοχών».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας