Ανακοίνωση Συντονιστικής 20.1.2022-Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης αποχωρούντων συμβολαιογράφων

ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα λήψης σύνταξης γήρατος-υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με ενημέρωση που μας παρείχε ο νομικός συνεργάτης του Συλλόγου, κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, μετά την ισχύ του ν.4554/2018, το δικαίωμα λήψης σύνταξης γήρατος άρχεται από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Με τη διάταξη αυτή έχει καταργηθεί η καταστατική διάταξη του Ταμείου Νομικών που προέβλεπε τη χορήγηση σύνταξης από της ημερομηνίας λήξης της ασφάλισης.

Κατά συνέπεια, οι συνάδελφοι που αποχωρούν με σκοπό τη συνταξιοδότησή τους, θα πρέπει να μην αμελούν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους, διότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την απώλεια μηνιαίων συντάξεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας