Ανακοίνωση Συλλόγου 20.1.2022 – Επιστολή Προέδρου Προτάσεις για τη Φορολογική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για το Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας»

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι έληξε ο χρόνος της διαβούλευσης σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής Ενημερότητας, για την οποία σας είχαμε ενημερώσει με την από 30.12.2021 ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος μας, με την οποία καλούσαμε όλους τους Συναδέλφους της Χώρας το αργότερο μέχρι τις 10.01.2022 να αποτυπώσουν όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της έκδοσης της φορολογικής ενημερότητας και να υποβάλουν, ει δυνατόν, και σχετικές προτάσεις.

Η Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. απέστειλε προς τον κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. το συνημμένο στο παρόν με ΑΠ 9/11.01.2022 έγγραφό της με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις της αναφορικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής Ενημερότητας.

Επισημαίνεται ότι, δυστυχώς, ουδεμία πρόταση, παρατήρηση ή σχόλιο, επί αυτού του τόσο σημαντικού για όλους μας ζητήματος του περιεχομένου, έκδοσης και χρήσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής ενημερότητας, υποβλήθηκε από κάποιο μέλος της μειοψηφίας του Συλλόγου μας.

Όλοι μας είχαμε μεγάλο φόρτο εργασίας. Οι εκλεγμένοι, όμως, οφείλουν να αφιερώνουν και λίγο χρόνο για το Σύλλογό μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας