Ανακοίνωση Συλλόγου 28-1-2022 – Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής Γεν. Συνέλευσης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατή η διενέργεια της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την προσεχή Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Θα ακολουθήσει άμεσα νεώτερη ανακοίνωσή μας.             

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Με τιμή

 O Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας