Ανακοίνωση Συλλόγου 2.3.2022 – Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής Γ.Σ.-6.3.2022 & 13.3.2022

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έτους 2022»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς- Αιγαίου & Δωδεκανήσου, κατά τη συνεδρίασή του, την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα τη μετάθεση της διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έτους 2022, λόγω αντικειμενικών συνθηκών (πανδημία του κορωνοϊού covid-19 που έπληξε και το διοικητικό προσωπικό του ΣΣΕΑΠΑΔ στις αρχές Ιανουαρίου 2022 και η κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» που έπληξε τη χώρα), για την Κυριακή 06.03.2022 και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, την Κυριακή 13.03.2022 με φυσική παρουσία και με ηλεκτρονική συμμετοχή (υβριδικός τρόπος διενέργειας).

Θα σας αποσταλεί σύντομα, με νεότερη ανακοίνωση του   Συλλόγου, η πρόσκληση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης με τον τόπο, την ώρα διενέργειας και τα θέματα αυτής.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                Θεόδωρος Χαλκίδης