Ανακοίνωση Συλλόγου 2.2.2022 – Ενημερωτική ημερίδα MyData

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτική Ημερίδα MyData»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ενόψει της προγραμματισθείσας για την προσεχή εβδομάδα ενημερωτικής ημερίδας, με θέμα το MyData, όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να αποστείλει τις ευκρινείς, συντόμως και ακριβώς διατυπωθείσες ερωτήσεις του σχετικές με το ανωτέρω θέμα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, στο e-mail: notaries@notariat.gr, (υπ΄όψιν της Ταμίου του Δ.Σ., κας Ευτυχίας Καραστάθη) προκειμένου να ομαδοποιηθούν και να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της ανωτέρω ημερίδας.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με την ημερομηνία, την ώρα και τον σύνδεσμο (link) στον οποίο θα παρακολουθήσετε διαδικτυακά την ημερίδα.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                Θεόδωρος Χαλκίδης