Ανακοίνωση για ανάρτηση νέου νόμου για μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων ο ψηφισθείς νόμος «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενό του χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/m-oikplai-pap.pdf.

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος για τα θέματα της υπεραξίας μετά τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, την κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων υπεραξίας και την έκδοση υπουργικής απόφασης προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης