Εγκύκλιος Συντονιστικής 14 – Υποχρέωση αποστολής αντιγράφων στις ΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση αποστολής αντιγράφων στις ΔΟΥ».

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Κατά την επίσκεψη αντιπροσωπίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου στην ΑΑΔΕ, μας επισημάνθηκε ότι τα αντίγραφα των συμβολαιογραφικών πράξεων που αναρτώνται στην εφαρμογή my Property ΔΕΝ απαιτείται παράλληλα να αποστέλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 1587/1950, καθώς πληρούται ο σκοπός του νόμου περί αποστολής των αντιγράφων των συμβολαίων με την ανάρτηση αυτών στην εφαρμογή myProperty σύμφωνα με τις αποφάσεις του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμ. Α.1031/19-02-2021 και Α.1249 / 09-12-2021.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας