Ανακοίνωση Συντονιστικής – Ενημέρωση για Νομική Υπηρεσία Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων

ΘΕΜΑ: «Νομική Υπηρεσία Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν πληροφόρησης από  την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων, κας Λένας Παριανού, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας της Νομικής Υπηρεσίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων, κατόπιν και της εντάξεως του Κτηματολογικού γραφείου Σαλαμίνας στην αρμοδιότητα του, η Νομική Υπηρεσία του ως άνω Κτηματολογικού Γραφείου θα δέχεται τους συναδέλφους για τα ερωτήματά τους κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 09:00- 13:00 στο γραφείο 11 στον πέμπτο όροφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας