Ανακοίνωση Συντονιστικής 9-2-2022 – Υπόμνημα ΣΕΣΣΕ – Λειτουργία Κτηματολογίου – Υφυπουργός Θεοδ.Λιβάνιος 99

ΘΕΜΑ: «Υπόμνημα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για τη λειτουργία του Κτηματολογίου/Κτηματολογικών Γραφείων»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 55/9-2-2022 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής προς τον αρμόδιο Υφυπουργό για τις Τηλεπικοινωνίες & το Κτηματολόγιο, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, με θέμα τη λειτουργία του Κτηματολογίου και τα καθημερινά προβλήματα που παρουσιάζονται στις συναλλαγές των συμβολαιογράφων με τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας