Ανακοίνωση ΕΤΑΑ – Επικύρωση απόφασης ΔΣ του ΕΤΑΑ – Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 1.4.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., η οποία επικύρωσε την από 21.3.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Νομικών, η προθεσμία υποβολής των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών (των Ταμείων μας) παρατείνεται μέχρι την 31η Μαΐου 2014.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης