Ανακοίνωση ΕΤΑΑ – Ακύρωση παράτσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την από 27.1.2014 ανακοίνωσή μας, σας ενημερώναμε ότι, η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Νομικών, αποφάσισε, στην από 21.3.2014 συνεδρίασή της, την παράταση καταβολής των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών (των Ταμείων μας) μέχρι την 31η Μαΐου 2014, με την προϋπόθεση επικύρωσής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. στην προσεχή συνεδρίασή του.

Δυστυχώς, όμως, κατά την προγραμματισμένη για σήμερα (31.3.2014) συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δεν επετεύχθη απαρτία (παρισταμένων και του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΝ–εκπροσώπου των δικηγόρων και του μέλους-εκπροσώπου των συμβολαιογράφων).

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει παράταση καταβολής των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών και ισχύει η αρχική παράταση της 31.3.2014.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης