Ανακοίνωση Συντονιστικής 18.02.2022- Διεύρυνση ωραρίου συναλλαγών και έρευνας βιβλίων στα Κτηματολογικά Γραφεία του ν.π.δ.δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και Υποκαταστήματα αυτών

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση ωραρίου συναλλαγών και έρευνας βιβλίων στα Κτηματολογικά Γραφεία του ν.π.δ.δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και Υποκαταστήματα αυτών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένο το έγγραφο του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» με θέμα: «Διεύρυνση ωραρίου συναλλαγών και έρευνας βιβλίων στα Κτηματολογικά Γραφεία του ν.π.δ.δ  Ελληνικό Κτηματολόγιο και Υποκαταστήματα αυτών.»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας