Καταβολή συντάξεων μηνός Μαρτίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  22 Φεβρουαρίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 .

          

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός  Μαρτίου 2022 θα καταβληθούν στις  25 φεβρουαρίου 2022 ,ημέρα Παρασκευή.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση