Εγκύκλιος Συντονιστικής 16η – 1.03.2022 – Υπόστεγα, πέργκολες και λοιπές κατασκευές δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση φόρου my property