ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4   Τ.Κ.10678  ΑΘΗΝΑ
Τηλ.210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com 

ΑΘΗΝΑ 10 Μαρτίου  2022

Αριθ. Πρωτ. 623

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 8  Μαίου 2022, θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας στις 15 Μαίου  2022, προκειμένου να αναδειχθεί, κατόπιν αρχαιρεσιών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  μας και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.

΄Οποιος εκ των  συναδέλφων επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή και εφ΄όσον έχει εκπληρώσει τις Ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι το έτος 2021, μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση προς  το Σύλλογο μέχρι την 6η Απριλίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού .

Σας αποστέλλουμε συνημμένα  την σχετική πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση  με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια θα σας αποστείλουμε το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων,το Ειδικό Πληρεξούσιο για την εκπροσώπησή σας στην Γενική Συνέλευση για όσους αδυνατούν να παραστούν αυτοπροσώπως και οδηγίες για τον τρόπο της ψηφοφορίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
NIKH  ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ      ΕΥΑΓΓ. ΑΓΓΑΝΗ- ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ