ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣYΝΤAΞlOYΧΩΝ ΣYΜΒΟΛΑIΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ
ΣYΝΤAΞlOYΧΩΝ ΣYΜΒΟΛΑIΟΓΡΑΦΩΝ
Γ ΓΕΝΝΑΔlΟΥ 4
Τ.Κ.106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 2103303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

ΑΘΗΝΑ,10/3/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.  622

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με απόφασή του, μετά την αναβολή  της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης –αρχαιρεσιών- λόγω έξαρσης της Πανδημίας, που είχε ληφθεί  κατά την  τελευταία συνεδρίασή του στις 14/1/2022, και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλεί με σημερινή   απόφασή του τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων σε τακτική Γενική Συνέλευση,  για ανάδειξη Αρχαιρεσιών νέου Διοικητικού Συμβουλίου,  και εκλογή εξελεγκτικής  Επιτροπής για την ανάδειξη στην Αθήνα την 8η Μαίου 2022  ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30  π.μ. στην αίθουσα του πρώτου  ορόφου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Γενναδίου αριθ. 4, όπου και τα Γραφεία του Συλλόγου μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-  Διοικητικός Απολογισμός χρήσης  2020,2021

2.- Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2020, 2021 και

3.- Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης ,2021, 2022.

4.-  Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής  2020,2021

5.-  Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του  Δ.Σ. και Ελεγκτών

6.-  Προτάσεις

7.-  Αρχαιρεσίες για  εκλογή νέου  επταμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου  και νέας  τριμελούς  Εξελεγκτικής  Επιτροπής.

Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του ¼ των ταμειακώς, εντάξει, μελών . Οι μη δυνάμενοι να παραστούν μπορούν να αποστείλουν εξουσιοδότηση προς ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου, ταχυδρομικώς, στα Γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 6η Μαίου 2022.

Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας  η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο την επόμενη Κυριακή 15 Μαίου 2022 στον αυτό τόπο και ώρα με τα αυτά θέματα. Η εξουσιοδότηση θα σταλεί μαζί με το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την δεύτερη  Κυριακή 15 Μαίου 2022  γιατί  προβλέπεται ότι θα υπάρχει η σχετική απαρτία

                        ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          H   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Nίκη Γόντικα-Χονδρού                       Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση