Εκπαιδευτικό βίντεο – παρουσίαση για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου