Ανακοίνωση Συλλόγου 16-3-2022 – Διεξαγωγή ετήσιας τακτικής ΓΣ

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας πληροφορούμε, ότι την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022, μετά από δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Στην ως άνω συνέλευση η συμμετοχή ήταν, δυστυχώς, μικρή, δεν ξεπέρασε τα ογδόντα άτομα, από τα οποία τα είκοσι τρία (23) παρακολούθησαν και συμμετείχαν στη διαδικασία διαδικτυακά.

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα οικονομικά πεπραγμένα του Συλλόγου, το Κτηματολόγιο, ασφαλιστικά θέματα, θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΕΝ, τις διεθνείς σχέσεις του Συλλόγου, θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κλπ.

Στο τέλος της διαδικασίας, με παρευρισκόμενο αριθμό σαράντα (40) μόνον ατόμων, εξεδόθησαν και σχετικά ψηφίσματα. Λόγω της μικρής συμμετοχής στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα ακολουθήσει διαδικτυακή ενημέρωση για τα ως άνω ζητήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης